Milé kolegyně, milí kolegové,
rád bych Vás touto cestou pozval k účasti na 16. konferenci dětské pneumologie, která se uskuteční 8. dubna 2017 opět v prostorách pražského dejvického Hotelu DAP. Program již získává pevné obrysy.
Jako reakci na stoupající poptávku po kvalitní a standardní péči o chronické dětské pacienty s těžkým či dokonce neřešitelným a terminálním respiračním postižením se v prvním dopoledním bloku budeme zabývat chronickou intenzivní a domácí péčí o tyto nemocné. Počty takových dětí, bohužel, stoupají, a péče o ně přináší nové výzvy jak pro lůžková oddělení, tak pro primární péči. Budeme poprvé hovořit i o současných možnostech dětské paliativní péče.
Program druhého dopoledního bloku připravujeme podle Vašich přání, která jste nám uvedli při minulé konferenci. Budeme se věnovat těžším formám respiračních infekcí – bronchiolitidy a komplikované pneumonie. Po nějaké době se vracíme i k současným prioritám antibiotické léčby o dětské respirační infekce.
Odpolední blok bude podle tradičního a osvědčeného schématu sestaven z Vašich příchozích příspěvků. Budeme jistě rádi, pokud se v tomto bloku objeví příspěvky dotýkající se témat řešených v dopoledním programu, nicméně přivítáme i přednášky či kazuistiky na témata jiná. 
Doufám, že Vás program naší společné konference zaujme a 8. dubna 2017 se opět v hojném počtu setkáme. 

Petr Pohunek
Předseda ČSDP ČLS JEP