Milé kolegyně, milí kolegové!
Dovolte mi, abych Vás po roce opět pozval na tradiční konferenci Dětská pneumologie, která bude již patnáctou v pořadí. V roce 2016 se setkáme v sobotu 16. dubna na všem již dobře známém místě – v konferenčním sále hotelu DAP na Vítězném náměstí v Praze 6. Věřím, že se setkáme opět v hojném počtu, abychom se nejen vzdělali a poučili, představili si nové výsledky naší vlastní práce, ale abychom se prostě opět potkali.
V dopoledním programu jsme připravili dva nepochybně atraktivní tematické bloky, které se budou věnovat tématům sice tradičním a v minulosti již probíraným, ale zároveň se rychle vyvíjejícím a  stále obohacovaným o nové poznatky.
V  prvním bloku se vracíme k  imunologické problematice, indikacím a  interpretaci imunologických vyšetření ve vztahu k respiračnímu ústrojí, mluvit se ale bude tentokrát i o imunologické léčbě.
Druhý blok se po nějaké době vrací k  tématu funkční diagnostiky plic. Budeme mluvit nejen o známých a rutinně používaných metodách vyšetření a jejich úloze v diagnostice a monitorování dětských respiračních onemocnění, představíme si ale i některé novinky a nově zaváděné metody.
Odpoledne tradičně vyhrazujeme bloku „Varia a  kazuistiky“, v němž bude zase prostor pro příchozí příspěvky na  nejrůznější témata. Bude jistě zajímavé, pokud se i  v  odpoledních příspěvcích alespoň částečně objeví témata z dopoledního programu s praktickými informacemi a  kazuistikami z  každodenní praxe. Přivítáme ale v  duchu Varií i  jakákoliv jiná témata, o  která se budete s účastníky konference chtít podělit.
Pevně věřím, že Vás i  tentokrát konference přiláká do Prahy a že se zase po roce sejdeme v hojném počtu.
Jménem výboru ČSDP Vás tedy ještě jednou na konferenci zvu a  děkuji Vám za dlouhodobou podporu naší odborné společnosti, Vaši práci pro obor dětské pneumologie a především za Vaši péči o naše respirační pacienty.
Sledujte naše webové stránky, kde bude v dohledné době k dispozici i podrobný program.

Petr Pohunek
předseda České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP