18. konference dětské pneumologie 2019
30. března 2019, Praha

Registrace a bližší informace již brzy k dispozici.--------------------------------------------------


Milé kolegyně, vážení kolegové,

Česká společnost dětské pneumologie v roce 2018 završuje již osmý rok své činnosti. Jakkoliv jsme společností vcelku mladou, osm let je již celkem úctyhodná doba a já jsem rád, že to bylo osm let úspěšných, v nichž se povedlo udělat leccos ve prospěch rozvoje oboru a ve prospěch našich dětských pacientů.

V tomto roce nás čekají nové volby výboru a já pevně věřím, že se jich v hojném počtu zúčastníte a připravíte tak podmínky pro další aktivní činnost naší společnosti na nové čtyřleté volební období. Ještě před tím ale proběhnou dvě naše tradiční akce. Bronchoskopický kurz se bude konat již po osmé. Je opět zcela plný a velmi rychle se plní i účastnický seznam kurzu na rok 2019. Z akce, kterou jsme původně odhadovali tak na dva až tři roky, se stala tradiční součást českého kalendáře pneumologických akcí a zájem k našemu potěšení trvá.

Ještě větší tradici má ovšem naše konference Dětská pneumologie, která se v tomto roce bude konat již po sedmnácté. Velmi jsme uvažovali o náplni letošního programu. Nakonec jsme se rozhodli otevřít téma, které se stává čím dál víc aktuálním, a to je multidisciplinární péče o nemocné s chronickými respiračními nemocemi a přechod těchto nemocných do péče o dospělé. Ukazuje se totiž, že právě období ukončení pediatrické péče a převedení našich dětských nemocných do péče lékařů pečujících o dospělé může být významným rizikovým faktorem pro zhoršení konzistence péče a zhoršení kontroly nad onemocněním. Hlavním rizikovým faktorem je chybění standardního postupu přípravy a samotného procesu předání a často ponechání tohoto procesu na samotném nemocném. Příkladem, kde je tento proces dobře zvládnut a má svá standardní pravidla, je cystická fibróza. Na této nemoci a vývoji jejího poznání, otevření nových, ještě nedávno prakticky nemyslitelných postupů léčby, chceme ukázat, jak zlepšení péče může vést k prodloužení života a zlepšení jeho kvality a jak důležitou se stává právě spolupráce mezi pediatrickou péčí a péči o pacienty dospělé. U většiny jiných nemocí takové úrovně spolupráce zatím ještě dosaženo nebylo a zůstává tak před námi zatím ne zcela naplněná výzva. V letošním programu se chceme věnovat i plicním projevům systémových onemocnění, kterých zřejmě přibývá, pozornost bychom rádi věnovali i péči podpůrné, především nutriční a psychologické. Tradičně dva bloky zůstanou otevřené Vašim příspěvkům, na které se opět moc těšíme.

Těšíme se tedy na opětovné setkání na konferenci Dětská pneumologie 2018 a děkujeme Vám všem za podporu a spolupráci. 

Jménem výboru České společnosti dětské pneumologie

Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. FCCP