2016

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ
16. dubna 2016

Hotel DAP | www.daphotel.cz
Vítězné nám. 684/4 | 160 00 Praha 6 – Dejvice
Tramvajová zastávka Vítězné náměstí: č. 2, 5, 8, 20, 26
Metro A, Dejvická


HLAVNÍ TÉMATA

  • Imunologické aspekty dětských respiračních onemocnění

  • Funkční diagnostika dětských respiračních onemocnění

  • Varia a kazuistiky


ODBORNÝ PROGRAM NALEZNETE ZDE.

 

POŘADATEL


 

ČESKÁ SPOLEČNOST DĚTSKÉ PNEUMOLOGIE ČLS JEP


ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP
předseda České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
vědecký sekretář České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

MUDr. Tamara Svobodová, CSc.
členka výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

MUDr. Petr Koťátko
člen výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

MUDr. Helena Honomichlová
členka revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

MUDr. Jarmila Turzíková
pokladník výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP


PREZENTACE FIREM
Součástí konference byla výstava odborných firem. 

ZLATÝ PARTNER
BRONZOVÝ PARTNER 

VYSTAVOVATELÉ

              

        

                          

                    


                          


 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


             

   


OHODNOCENÍ
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.
Rozsah akce: 7 hodin teorie.
Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory (ev. č. akce 43122, č. akreditace: 0004/16/2006).
Pasivní účast: 6 kreditů
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 7 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditů.

Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. (registrační číslo: ČAS/KK/927/2016).
Pasivní účast: 4 kredity
Aktivní účast: hlavní autor přednášky: 10 kreditů, spoluautor přednášky: 5 kreditů