Hlavní témata

  • Novinky v zobrazovacích metodách v dětské respirační medicíně

  • Aspirace a související patologie u dětských chronických postižení

  • Varia