Akreditace ČLK

Vzdělávací akce je akreditována Českou lékařskou komorou a pořádána dle stavovského předpisu ČLK číslo 16.
ID akce: 101416

Ohodnocení
Pasivní účast: max. 6 kreditů 
Hlavní autor přednášky: 7 kreditů
Spoluautor přednášky: 5 kreditů

Certifikáty
Kredity získané za on-line sledování konference a aktivní účast budou členům ČLK připsány automaticky.
Počet kreditů získaných za účast na všech vzdělávacích akcích lze zjistit po přihlášení do Vzdělávacího portálu ČLK.