Úvodní slovo

pohunek.png

Milé kolegyně, milí kolegové,

v loňském roce jsme, bohužel, přerušili dlouholetou tradici našich konferencí Dětská pneumologie. Situace nám tehdy nedovolila se společně sejít a v té době nezbývalo nic jiného, než celou akci zrušit. Bohužel se situace ani v letošním roce nezlepšuje a očividně se nám ani v roce 2021 nepovede uspořádat naši konferenci v prezenční formě. Tentokrát ale již nechceme nic rušit a plánujeme uspořádat naší akci v online podobě.

Konference Dětská pneumologie 2021 je plánována na 10. dubna 2021 a já pevně věřím, že se sejdeme v hojném počtu. Program vychází z programu loňské konference, protože plánovaná témata považujeme za stále aktuální a bylo by škoda o ně přijít. Hlavními tématy tedy jsou dětská tuberkulóza a nové možnosti intervenční pneumologie a bronchologie. Tradičně budou tyto dva hlavní bloky doplněny o další blok příspěvků došlých od účastníků konference. V bloku varií a kazuistik očekáváme opět zajímavá sdělení, která budou jistě přínosem pro nás všechny.

Těšíme se i na virtuální setkání s našimi podporovateli a přáteli z oblasti medicínského průmyslu, a to jak firem farmaceutických, tak firem přístrojových. 

Rezervujte si tedy sobotu 10. dubna a přijďte strávit krásný den ve společnosti dětské pneumologie, i když to bude tentokrát z tepla Vašich domovů.

Děkuji Vám za vaši podporu a aktivní práci pro obor dětské pneumologie.

Těším se další spolupráci s Vámi všemi.

Za výbor České společnosti dětské pneumologie
Petr Pohunek