Důležité upozornění


Jménem výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP si Vás dovolujeme informovat o zrušení 19. konference dětské pneumologie, která se měla konat 17. října v hotelu DAP v Praze. K ozhodnutí došlo po pečlivém zvážení všech okolností a rizik souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19.

Zaplacené registrační poplatky Vám budou vráceny nejpozději do konce září.

V případě příznivější epidemiologické situace se konference bude konat v tradičním dubnovém termínu – 10. dubna 2021.

Děkujeme Vám za zájem o konferenci a těšíme se na setkání v příštím roce.

Sekretariát 19. konference dětské pneumologie