PořadatelORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FCCP
předseda České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
vědecký sekretář České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

MUDr. Tamara Svobodová, CSc.
členka výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

MUDr. Petr Koťátko
člen výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

MUDr. Helena Honomichlová
členka revizní komise České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP

MUDr. Jarmila Turzíková
pokladník výboru České společnosti dětské pneumologie ČLS JEP