Milé kolegyně, milí kolegové,
dovolte mi, abych Vás po roce opět pozval na naši tradiční konferenci Dětská pneumologie, tentokrát již osmnáctou, a tentokrát s vročením 2019. Opět se letos sejdeme v hotelu DAP na pražském „Kulaťáku“, kde je to pro naše setkání „tak akorát“, a kde budeme mít možnost si poslechnout dva tematické bloky pozvaných přednášejících spolu s také již tradičními dvěma bloky příspěvků, které můžete na konferenci přihlásit. Datum konference bylo tentokrát určeno na 30. března, abychom se vyhnuli možným kolizím s dalšími odbornými akcemi, na které také rádi jezdíte a kterým bychom neradi konkurovali. 
Program konference bude tentokrát věnován dvěma tematickým okruhům. Na začátku se budeme věnovat aspiracím z různých úhlů pohledu. V úvodu budete mít jedinečnou možnost slyšet první výsledky mezinárodní studie, která probíhala v celé Evropě i v některých mimoevropských zemích a která se zabývala především technikami extrakce cizích těles u dětí a frekvencí komplikací při řešení této velmi důležité klinické situace. O aspiracích pak budeme mluvit nejen z pohledu cizích těles, ale probereme i aspiraci při různých chronických onemocněních a některé možnosti její diagnostiky. 
Druhý hlavní tematický blok se po delší době vrací k zobrazovacím metodám v dětské pneumologii. V tomto technickém oboru není nouze o novinky a určitý update se nám určitě bude hodit.
Moc se ovšem těšíme i na příspěvky z Vaší praxe. Kasuistiky i další sdělení, která budete prezentovat, budou nepochybně velkým přínosem pro nás všechny, kteří se dětskou respirační medicínou zabýváme. 
V neposlední řadě bude opět po roce příležitost se potkat, popovídat, ujistit se, že jsme všichni stále mladí a plní sil a třeba i poznat některé nové členy naší respirační komunity, kteří jsou ještě mladší a mají těch sil ještě více. 
Dovolte mi na závěr tohoto pozvání poděkovat Vám všem, kdo se aktivně na péči o děti s respiračními problémy podílíte, kdo podporujete naši odbornou společnost, i Vám všem, kdo jste se účastnili nedávných voleb do jejího vedení. 

Těšíme se na březnové setkání i další spolupráci s Vámi všemi.

Za výbor ČSDP,
Petr Pohunek